Ontstaan JCH

Jeugdcarnaval Hegelsom begon in een bar gelegen achter het patronaat.

Yazoo H66, zo heette deze bar, was een plek waar veel jongeren uit Hegelsom destijds graag bijelkaar kwamen en hun vrije tijd doorbrachten. Enkele personen uit deze bar kwamen op het idee om een carnavalsbal te organiseren. Daarbij zou dan een Hegelsomse jeugdprins uitgeroepen worden en zodoende kon men met de hele bar meedoen met het carnavalsgebeuren in het dorp. Dit alles speelde zich af in 1966/1967 en zo werd in 1967 de eerste jeugdprins uitgeroepen: Prins Jan d’n iërste (Jan Beelen)!

Het aantal activiteiten waarbij de jeugdprins in de beginjaren betrokken was, was misschien vrij beperkt. Toch was de lol er niet minder om. Elk jaar werd er een prinsenwagen gebouwd om in de optocht mee te trekken. Deze wagen was niet veel meer dan een kar met wat planten aan de zijkanten. Enkele bierkratten en strobalen dienden om op te zitten.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat er veel plezier beleefd werd aan de jeugdcarnaval in het dorp. Het besluit om deze festiviteiten jaarlijks te herhalen, was dan ook snel genomen. Yazoo H66 ging door met organiseren van de jeugdcarnaval tot 1969. Daarna zag de bar zich door allerlei omstandigheden genoodzaakt te stoppen en zodoende kwam de organisatie in handen van Jong Nederland. Deze jeugdvereniging had toen ook haar clubgebouw achter het patronaat. De vrijwilligers van Jong Nederland zorgden ervoor dat de tradities van de jeugdcarnaval werden voortgezet en organiseerden de activiteiten tot 1972.

Jeugdcarnaval Hegelsom was inmiddels een begrip geworden en om het voortbestaan hiervan te waarborgen werd het Comité Jeugdcarnaval in het leven geroepen. In dit comité waren verschillende Hegelsomse jeugdverenigingen vertegenwoordigd. De achterban van de jeugdcarnaval werd dus groter en zodoende werd de organisatie van de activiteiten een minder zware taak. Het resultaat was niet gering. Alle activiteiten werden goed bezocht. Vooral voor het Jeugdprinsenbal trok de jeugd massaal naar het patronaat. In deze jaren werd de muziek verzorgd door discotheek Snif en Snuf, destijds zeer bekend in de regio.

In 1980 werd het Comité Jeugdcarnaval omgedoopt tot Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom. De deelnemende jeugdverenigingen verklaarden voor de toekomst altijd voor een vervanger te zorgen als hun afgevaardigde binnen de jeugdcarnaval zijn taak beëindigd. Zodoende werd de basis gelegd voor vele jaren goed georganiseerde jeugdcarnaval.

Aan het eind van de jaren tachtig nam de belangstelling van de jeugd voor de activiteiten wat af. Daarop werd besloten het Jeugdprinsenbal niet meer op een vrijdag- of zaterdagavond te houden, maar op een zondagmiddag. Dit bleek een goede zet, vooral omdat vanaf dat moment ook de allerjongste jeugd dit gebeuren kon meebeleven! Vanaf 1992 werden er ook voortaan 2 adjudanten toegevoegd aan de Uittrekkende Groep. Hierdoor werd de interesse van de jeugd voor de jeugdcarnaval weer groter en raakte de vriendengroep van de jeugdprins meer betrokken bij de activiteiten.

In november 1998 werd het 33-jarig jubileum van Jeugdcarnaval Hegelsom gevierd. Gelukkig zat op dat moment de carnaval in Hegelsom weer flink in de lift. In de jaren daarna werden dankzij het enthousiasme en de inzet van veel vrijwilligers de activiteiten steeds beter en leuker. Stijgende bezoekersaantallen en een brede ondersteuning door de hele Hegelsomse gemeenschap waren het logische gevolg.

In november 2009 werd het 4×11-jarig bestaan gevierd van Jeugdcarnaval Hegelsom met een leuke spellenmiddag voor alle Kuukes en een knallende feestavond.